شرکت سامانه هاي راه دور با قابليت ارائه خدمات بخش انتقال (Transmission)، شبکه ماکروويو و BTS موبايل ، نگهداري بيش از 1500 سايت را در کارنامه خود دارد که در فازهاي متوالي اجرا گرديده اند....

more..

شرکت سامانه هاي راه دور با توجه به لزوم امر پشتيباني محصولات خود و خدمات ده ساله براي بروز رساني اين محصولات داراي بخش تعميرات و تجهيزات مرتبط مي باشد....

more..