شـرکــت صنايع سامـانـه هــاي راه دور

تلفن : 88604037-021
تلفن : 88041942-021
فکس : 88604035-021

info@srdhightech.com : پست الکترونيکي شرکت

آدرس : تهران ، ونک ، خيابان ملاصدرا ، بعد از بيمارستان بقيه الله پلاک 232